4 0215 07 - Színész II. (Színházi- és filmszínész szakmairány) – érettségire épülő 2 éves képzés

Ágazat megnevezése: Művészeti

Szakképesítés azonosító száma: 02154062

Szakképesítés megnevezése: Színész II. (Színházi- és filmszínész)

Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4

Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4

Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 4

Színészhallgatóink a második évtől kezdve szakmai gyakorlatként részt vesznek a Békéscsabai Jókai Színház produkcióiban, kisebb-nagyobb szerepekben, olykor asszisztensi, súgói feladatokat is ellátnak. Ezenkívül lehetőségük van különböző megyei, városi és egyéb rendezvényeken önállóan is fellépni.

Színész II. (Színházi- és filmszínész) képzés munkaterülete, a szakképesítéssel ellátható munkaterület:

A Színész II. (Színházi- és filmszínész) előadói ismereteit, képességeit, eszköztárát felhasználva képes színpadi és filmes alkotó és próbafolyamatban hatékonyan közreműködni, valamint a rendezői utasításoknak megfelelő színészi, csoportos szereplői feladatokat alkotói szándékkal, megfelelő technikai színvonalon, valamint a tevékenységéhez kapcsolódó munka– és balesetvédelmi szabályok betartása mellett ellátni.

A szakképesítéssel rendelkező legfontosabb munkatevékenységei, munkaköre:

 • ismeri és betartja a színpadi és filmes alkotás feltétel– és szabályrendszerét
 • betartja a színházi és filmes alkotó tevékenységhez kapcsolódó munka– és balesetvédelmi szabályokat
 • az alkotófolyamatok során alkalmazza elemző készségét, elméleti ismereteit, valamint szerepépítési technikáit
 • a rendezői utasításokat rögzíti, azok betartásával, színpadi és filmes szerepet formál
 • a színház– és filmművészethez kapcsolódó egyéni, epizód, illetve csoportos szereplői színészi feladatokat lát el
 • felkészültsége és tudása szerint, maradéktalanul ellátja a rábízott színházi, filmszínészi próbafeladatokat belső (színház, stúdió) és külső (pl. vendégjáték, tájelőadás, alkalmi játéktér stb.) helyszínen egyaránt
 • színpadi, filmes szerepét a próbafolyamat során kialakított esztétikai formában, meghatározott játékstílusban, megfelelő intenzitással és technikai színvonalon eljátssza színpadi előadás, filmfelvétel során.

Színész II. (Színházi- és filmszínész képzés) relevanciája:

A Színész II. (Színházi- és filmszínész) a művészet, a kultúra, a közművelődés intézményrendszerében, intézményeiben, előadó- művészeti produkciókban, színházi, filmes, televíziós, média területeken és felületeken széles körben alkalmazható szakember.

Előadó- művészeti szaktudása és képességei révén alkalmas a helyi, valamint szélesebb közösségek, közönség és befogadói rétegek kulturális identitásának, hagyományainak, esztétikai érzékének fejlesztésére, ismereteinek gyarapítására, művészeti, szórakoztató ipari, valamint didaktikai és pedagógiai feladatok színvonalas ellátásával, a társadalmi kulturális igények felkészült szolgálatára. Tevékenysége elsősorban a helyi társadalom művészeti, közművelődési intézményrendszerében jelenik meg, erősítve e közösségek szociális viszonyhálózatának kialakulását, fejlődését, együttműködésük eredményes megvalósulását.


5 0215 07 - Színész I. (szakképesítés- ráépülés) - előfeltétel a Színész II. (régi Gyakorlatos színész) végzettség, 1 éves képzés

Ágazat megnevezése: Művészeti

Szakképesítés azonosító száma: 02155064

Szakképesítés megnevezése: Színész I. (Színházi- és filmszínész)

Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5

Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5

Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 5

Színészhallgatóink szakmai gyakorlatként részt vesznek a Békéscsabai Jókai Színház produkcióiban, kisebb-nagyobb szerepekben, olykor asszisztensi, súgói feladatokat is ellátnak. Ezenkívül lehetőségük van különböző megyei, városi és egyéb rendezvényeken önállóan is fellépni.

Színész I. (Színházi- és filmszínész) képzés munkaterülete, a szakképesítéssel ellátható munkaterület:

A Színész I. (Színházi- és filmszínész) olyan színészi alakító készség, pszichikai, intellektuális és fizikai felkészültség, valamint előadói eszközrendszer birtokosa, aki alkalmas színpadon és mozgóképen dramaturgiai szempontból jelentős szerepek önálló, művészi igényű megformálására.

A szakképesítéssel rendelkező legfontosabb munkatevékenységei, munkaköre:

 • a kijelölt próbafolyamatban alkotó módon közreműködik
 • megfelelő beszéd– és mozgáskészséggel, szakmai felkészültséggel teljesíti színészi feladatait
 • színpadi és forgatási feltételrendszerben
 • dramaturgiai jelentőségű szerepben
 • alkotó módon gyakorolja a színészi ismereteit, szerepalkotási és tanulási módszereit, játékstílusait, technikáit
 • szerepalkotása során tudatosan és kreatív módon alkalmazza pszichikai adottságait és elmélyült szakmai elméleti ismereteit
 • szerepalkotása során tudatosan és kreatív módon alkalmazza beszéd–, mozgás– és alakító készségét, széles körű gyakorlati ismereteit
 • különböző műfajú szövegeket, dalokat, zeneszámokat élményszerű formában szólaltat meg
 • szerepformálása során, alkalmazkodik az előadás színpadtechnikai, filmtechnikai igényeihez
 • a színház– és filmművészethez kapcsolódó egyéb területeken (szinkronszínészet, pódium–művészet, média–műfajok) is képes színészi feladatokat ellátni

Színész I. (Színházi- és filmszínész) képzés relevanciája:

A Színész I. (Színházi- és filmszínész) a művészet, a kultúra, a közművelődés intézményrendszerében, intézményeiben, előadó- művészeti produkciókban, színházi, filmes, televíziós, média területeken és felületeken széles körben alkalmazható, önálló művészi alkotómunkára alkalmas szakember.

Előadó- művészeti szaktudása és képességei révén alkalmas a helyi, valamint szélesebb közösségek, közönség és befogadói rétegek kulturális identitásának, hagyományainak, esztétikai érzékének fejlesztésére, ismereteinek gyarapítására, művészeti, szórakoztató ipari, valamint didaktikai és pedagógiai feladatok színvonalas ellátásával, a társadalmi kulturális igények felkészült és színvonalas szolgálatára. Tevékenysége elsősorban a helyi társadalom művészeti, közművelődési intézményrendszerében jelenik meg, erősítve e közösségek szociális viszonyhálózatának kialakulását, fejlődését, együttműködésük eredményes megvalósulását.


5 0413 16 14 Színház- és rendezvénytechnikus – érettségire épülő 2 éves képzés

Ágazat megnevezése: Kreatív

Szakma szakirányai a Színitanházban: Színpadi hangtechnikus, Színpadi világítástechnikus

Szakma megnevezése: Színház- és rendezvénytechnikus

Szakma azonosító száma: 5 0413 16 14

Szakma Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5

Szakma Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5

Színház- és rendezvénytechnikus képzés munkaterülete:

A tanuló el tudja különíteni a különböző művészeti stíluskorszakokat, felismeri az adott művészeti terület stílusjegyeit az audiovizuális területeken. Rendszertechnikai vázlatot készít és értelmez, kétdimenziós tervezőprogramokat kezel. Az audiovizuális munkaterületen használatos gépek, berendezések idegen nyelvű biztonságtechnikai leírásait alapfokon értelmezi. Felkészül arra, hogy munkája során a biztonságtechnikai szabályokat fokozottan figyelembe kell vennie, minden munkafolyamat során körültekintően kell eljárnia, a színpad- és hangtechnika tűzvédelmi, munkavédelmi és balestemegelőzési előírásait be kell tartania.

Szakmairány: Színpadi hangtechnikus

A színházi előadásokon és egyéb kulturális rendezvényeken hangtechnikai üzemeltetési és produkciós feladatokat végez. Részt vesz a próba hangtechnikai folyamatában, begyűjti az információkat egy új produkció hangtechnikai igényeihez. A kapott tervek alapján megtervezi a munkafolyamatokat és felméri az ahhoz szükséges technikai eszközöket és anyagszükségletet. Megtervezi és lebonyolítja az előadások hangtechnikai folyamatait, rendszerezi és megszerkeszti a hanganyagokat. Elsajátítja a hangtechnikai instrukciókat a próba folyamán, beprogramozza a hangtechnikai jeleket, rögzíti a szcenáriumban az instrukciókat. Hangtechnikai előkészítői munkákat végez, beszereli a hangtechnikai eszközöket, beállítási munkákat végez, ha szükséges korrigálja azt. Felügyeli az előadás hangtechnikai biztonságát, betartja a biztonságtechnikai előírásokat, üzemelteti a hangtechnikai eszközöket a kapott instrukciók alapján. A műsoron lévő darabokról szcenáriumot készít, ezeket okmányszerűen kezeli, emellett a munkájával összefüggő egyéb feladatokat is dokumentálja. A hangtechnikai eszközökre vonatkozó karbantartási, javítási, fejlesztési munkákat végez.

Szakmairány: Színpadi világítástechnikus

A színházi előadásokon és egyéb kulturális rendezvényeken világítástechnikai üzemeltetési és produkciós feladatokat végez, részt vesz a próba világítástechnikai folyamatában. Begyűjti az információkat egy új produkció világítástechnikai igényeihez, a kapott tervek alapján megtervezi a munkafolyamatokat és felméri az ahhoz szükséges technikai eszközöket és anyagszükségletet. Megtervezi és lebonyolítja az előadások világítástechnikai folyamatait, elsajátítja a világítástechnikai instrukciókat a próba folyamán. Világítástechnikai előkészítői és beállítási munkákat végez, beszereli a világítástechnikai eszközöket, beprogramozza a látvány- és vizuáltechnikai jeleket, melyeket szükség esetén korrigál. Rögzíti a szcenáriumban az instrukciókat, lebonyolítja az előadás világítástechnikai tevékenységeit. Felügyeli az előadás világítástechnikai biztonságát, betartja a gépek biztonságos használatára vonatkozó előírásokat, a biztonsági helyzeteket szakmailag elbírálja és a veszélyhelyzeteket meghatározza. A műsoron lévő darabokról szcenáriumot készít, ezeket okmányszerűen kezeli, emellett a munkájával összefüggő egyéb feladatokat is dokumentálja. Világítástechnikai eszközökre vonatkozó karbantartási, javítási, fejlesztési munkákat végez.