1.Gyakorlatos színész  (színházi és filmszínész) - 2 éves képzés

 Színészhallgatóink a második évtől kezdve részt vesznek a Jókai Színház produkcióiban, kisebb-nagyobb szerepekben, olykor asszisztensi, súgói is feladatokat is ellátnak. Ezenkívül lehetőségük van különböző megyei, városi és egyéb rendezvényeken önállóan is fellépni.

A Gyakorlatos színész - választott szakmairányának megfelelően - előadói ismereteit, képességeit, eszköztárát felhasználva képes bábszínpadi, illetve színpadi és filmes alkotó folyamatban hatékonyan közreműködni, valamint a rendezői utasításoknak megfelelő színészi, csoportos szereplői feladatot alkotói szándékkal és megfelelő technikai színvonalon ellátni.

Tanulmányai során számos képességet alakít ki:

·         ismeri és betartja a színpadi és filmes alkotás feltétel- és szabályrendszerét;

képes 

-   elemző készsége, elméleti ismeretei valamint szerepépítési technikáinak alkalmazásával, a rendezői utasítások betartásával szerepet alkotni;

-   a színház- és filmművészethez kapcsolódó egyéni, epizód, illetve csoportos szereplői színészi feladatokat ellátni

-   színpadi, filmes szerepét a próbafolyamat során kialakított esztétikai formában, meghatározott játékstílusban, megfelelő intenzitással és technikai színvonalon eljátszani, megjeleníteni színpadi előadás, filmfelvétel során

 

Színész - 1 éves képzés (Szakképesítés-ráépüléssel )

A gyakorlatos színész  (színházi és filmszínész) 2 éves képzés elvégzése után szakképzés-ráépüléssel Színész szak végezhető el. Szakmai tudásuk megerősítésével még nagyobb tapasztalatot szerezhetnek  a hallgatók a színész pályán. 

A Színész olyan színészi alakító készség, pszichikai, intellektuális és fizikai felkészültség, valamint előadói eszközrendszer birtokosa, aki alkalmas színpadon és mozgóképen dramaturgiailag jelentős szerepek önálló, művészi igényű megformálására.  

2. Divat és stílustervező - 2 éves képzés

A 2019/20-as tanévben nem indul a képzés

A stílustanácsadó és divattervező vizuális műveltséggel, fejlett színérzékkel, rajzi-, festészeti- és öltözék kivitelezési ismeretekkel rendelkező szakember.

Ruhatervezői és stílustanácsadói feladatokat lát el, mely során figyelembe veszi a megrendelő elvárásait, adottságait, tulajdonságait (alkat, életkor, egyéniség, öltözködési stílus), az aktuális divatirányzatokat, funkcionális és esztétikai szempontokat, a gazdaságossági tényezőket. 

Bár iskolánkban nem indul, de más képzőhelyen elvégezhető a Jelmeztervező szak, mely a Divat és stílustervező, 2 éves képzés után szakképzés-ráépüléssel indul. Így még nagyobb tapasztalatot, szakmai tudást szerezhetnek a hallgatók a divattervezői, jelmeztervezői pályán.

A jelmeztervező olyan sokoldalú ismeretekkel rendelkező kreatív szakember, aki munkájával részt vesz színházi produkció létrehozásában, illetve a filmkészítés területén is.

 

3. Színháztechnikus-szcenikus  2 éves képzés

A színpadi technika mellett, a hang- és fénytechnika rejtelmeibe kapnak beavatást. Ez a képzés kiterjed a színpad mozgatására, a forgó, a zsinórpadlás kezelésére, színházi előadások teljes kiszolgálására, valamint az előadások kép – hang rögzítésének– feldolgozásának munkafázisaira is, a Színitanház saját stúdiójában. Ezen kívül a Színitanház színész, táncos és design szakos hallgatói vizsgaelőadásainak műszaki kiszolgálása is feladatuk, másodévesként pedig a Jókai Színház produkcióiban önálló feladatokat is kapnak.

A színháztechnikus, szcenikus az intézmény szervezeti vezetőjének közvetlen munkatársa. Megtervezi és elvégzi az általános üzemeltetési és produkciós feladatokat. Megtervezi az intézmény szakági szezonális, havi, heti és napi működését. Koncepcionális kérdésekben a feladata a döntések előkészítése, míg a megvalósításban az irányító, koordináló feladatok ellátása.

Együttműködik a szakterületek felelős vezetőivel.

Feladata a tevékenységi körének megfelelő feladatok specifikálása és koordinálása, a szükséges fejlesztések kivitelezésében való részvétel, a műszaki, technikai munkálatok felügyelete, az üzemeltetés ellenőrzése.

Felelősségi körébe tartozik az intézmény színpadtechnikai eszközeinek összehangolt működésének biztosítása.

4. Színházi táncos 2 éves képzés

A 2019/20-as tanévben nem indul a képzés

 A táncművészet teljes spektrumát oktatjuk balett termünkben.A táncosok szintén részt vesznek a Jókai Színház egyes produkcióiban.

A táncos olyan egyetemes műveltséggel, magas fokú mozgáskultúrával, tánctechnikai tudással és előadói képességgel rendelkező szakember, aki igényesen valósít meg, ad elő színpadi szóló vagy kartáncosi feladatokat. A táncos tevékenységét a klasszikus balett, a kortárs- modern tánc, a néptánc, a színpadi tánc területén fejti ki és gyakorolja. Balett társulatoknál, modern és néptánc együtteseknél, táncszínházi társulatoknál, valamint színházaknál végezheti művészeti tevékenységét. A táncos feladatát a munkaadó szakmai vezetőjének irányításával végzi, és/vagy vállalt feladatait a megbízó elvárásai szerint önálló tevékenység keretein belül látja el.

A szakokon - a szigorúan vett szakmai képzés mellett - többek között esztétikát, dráma- és színháztörténetet, dramaturgiát, művészettörténetet, hangképzést, beszédtechnikát, éneket, táncot és színpadi mozgást, díszlet-és jelmeztörténetet tanítunk.

A szakmai munkát a színház rendezői és vezető színművészei irányítják, valamint neves  vendégművészek, és külföldi szakemberek tartanak 1-6 hetes kurzusokat, különféle szakmákban.

A Színitanház tanulói folyamatosan a gyakorlatban hasznosítják az elméleti tudnivalókat, célunk az, hogy olyan színházi szakembereket neveljünk ki, akik önállóan is képesek saját területükön tevékenykedni, minden színházi rendszerben vagy akár a TV – film-és rendezvényiparban is megállják a későbbiekben a helyüket. Képzéseink összhangban állnak az európai képzési normákkal, így végzett diákjaink számára az elhelyezkedés a külföldi helyszíneken sem lehetetlen.

5.  Közművelődési- és közönségkapcsolati szakember (közönségkapcsolati szakmairány)

ESTI MUNKAREND SZERINT

(OKJ-s képzés)

Képzési idő: 4 félév

Képzés elméleti és gyakorlati helyszíne: Budapest, Békéscsaba, Szarvas

A képzés ideje alatt diákjaink nagy szakmai tapasztalattal rendelkező tanároktól sajátítják el a tananyagot.

A képzés 60%- 80%-ban gyakorlatból áll. Diákjaink 3 fős csoportokban dolgoznak a gyakorlati órák során.

A gyakorlati képzés során lehetőség nyílik a tanulók számára, hogy megfigyeljék a már szakmában dolgozó munkatársakat, illetve maguk is kipróbálják a megszerzett elméleti tudásukat.

A végzettséggel ellátható munkakörök: közönségszervező, jegypénztáros, program- és műsorszervező; közönségkapcsolati munkatárs; hostess