Beküldte komlosikata - 2016. július 24.

Az elmúlt évadban láthatta a Békéscsabai Jókai Színház közönsége Pozsgai Zsolt rendezésében A szűz és a szörny című előadást a stúdió színházunkban, melynek főszerepét Kovács Ágnes, (akkor) első éves színészhallgató kapta. Nemrég kaptuk az örömhírt, miszerint Ági az itt eltöltött két iskolai év után (mellyel Gyakorlatos Színész bizonyítványt szerzett) szeptembertől a Kaposvári  Film- és Színművészeti Egyetem hallgatója lesz.  Büszkeség ez mind a színházunknak, mind pedig az iskolánknak. Áginak egyébként a Színitanházban Seregi Zoltán igazgató úr volt az osztályfőnöke. Néhány kérdést intéztünk a távozó tehetséghez.

- Hogyan zajlott a felvételid?

- A felvételi második rostája június 20-án, 10 órakor kezdődött közel hatvan fővel.
Bentlakásos felvételi volt, ami 4 napon keresztül zajlott, 2 nap a másodrosta, és újabb 2 nap a harmad rosta. Minden forduló után azonnal megtudtuk, hogy kik jutottak tovább, és kik azok, akiknek nem sikerült a felvételi. Az második fordulóban különböző órákon vettünk részt (mozgás, beszéd, ének), a tanárok és segítőik (az egyetem hallgatói) pedig pontozták a résztvevők teljesítményét. Nagyon jó dolognak tartom ezt a fajta megmérettetést, hiszen így világosabb képet kaphatnak a tanárok a felvételizők képességeiről, emellett aki nem jutott be, az is tanulhatott néhány új dolgot az órák révén.

- Ezután jöttek az izgalmak ugye?

- Bizony! A harmadik rosta a második rosta utáni eredményhirdetést követően vette kezdetét kedd éjszaka, 25 fővel.  A harmadik forduló különböző színdarabokból (Molnár Ferenc: Liliom, Heltai Jenő: Naftalin, Csehov: Három nővér) vett jelenetek olvasásával és értelmezésével indult. A részt vevők szabadon választhattak jelenetet és társakat, akikkel dolgozva másnap 20.00 óráig létre kellett hozni minimum 1 jelenetet, de ez lehetett több is a résztvevők gyorsaságától és teljesítményétől függően.
Csütörtökön délelőtt a vizsga azzal zárult, hogy mindenki választott a saját listájáról egy népdalt és egy (nem zenés) produkciót bármely irodalmi műnemből, amelyet előadott a vizsgabizottság előtt.

- Hogyan zajlott az eredményhirdetés?
- A harmadik forduló eredményhirdetése úgy történt, hogy behívtak mindenkit abba a terembe, ahol a legutolsó megmérettetés volt, és az osztályvezető tanár felolvasta a névsort. 14-en kerültünk be, 7 fiú és 7 lány.

- Ki lesz az osztályfőnököd?

- Az osztályvezető tanár Cseke Péter, a Kecskeméti Katona József Színház igazgatója lesz, két segéd tanára pedig Rusznyák Gábor, a Kecskeméti Katona József Színház főrendezője, valamint Réczei Tamás, a Kecskeméti Katona József Színház művészeti vezetője.

- Mit jelent számodra ez a siker?

- Nagyon jó volt ez a pár nap, és nem csak abból a szempontból, hogy felvettek az egyetemre, de azért is, mert olyan emberekkel kellett együttdolgoznom, akiket egy napja ismertem, nem tudtam a szokásait, a jellemét, nem tudtam, hogyan dolgozott előtte, mik az elvárásai, és mégis nagyszerűen tudtunk együtt dolgozni. Hogy miért? Mert akarják, és ami ennél is fontosabb, hogy szeretik ezt csinálni. Én úgy gondolom, hogy ez az egyik legfontosabb dolog egy olyan helyen, ahol az embernek a saját lelkével, a saját érzéseivel kell dolgoznia.

Komlóssy Kata